1. Deklaracja o ochronie danych - internet 
2. Informacje o ochronie danych dla  partnerów handlowych 

 

1. Deklaracja o ochronie danych - internet

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych. Z reguły z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolnej. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Pobieranie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie danych osobowych:

Dane osobowe są zbierane przez Scheltwort IT-Services KG tylko wtedy, gdy aktywnie kontaktują się Państwo z nami, np. w celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych usług. Wszystkie dane osobowe zbierane w tym kontekście są pobierane, opracowywane i wykorzystywane wyłącznie do naszych własnych celów handlowych w celu wspierania naszych klientów i zainteresowanych stron. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych. Zgodę na wykorzystanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail z tematem "Odwołanie": : Kontakt

 

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty. Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, że będą informowani o ustawianiu plików cookie i dopuszczać je tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody. 

 

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics oraz używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. 

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Powoduje to skrócenie przez Google adresu IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przesłany do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Browser Plugin
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby zapobiec zbieraniu informacji o przyszłych wizytach na tej stronie internetowej: Dezaktywowanie Google Analytics Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ds. ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics. 

Charakterystyka demograficzna Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji "funkcji demograficznych" Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z interesujących reklam Google i danych odwiedzających od osób trzecich. Informacje te nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć za pomocą ustawień reklamowych na koncie Google lub ogólnie zakazać Google Analytics gromadzenia danych w sposób opisany w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

 

Usługi analityczne (Piwik)

Nasza strona internetowa wykorzystuje Piwik, tzw. serwis do analizy stron internetowych. Piwik używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, aby pomóc stronie internetowej przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu. W tym celu informacje dotyczące wykorzystania wygenerowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP użytkownika) są przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy wykorzystania, która służy optymalizacji naszej strony internetowej. W trakcie tego procesu Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany, aby Państwo jako użytkownik pozostali dla nas anonimowi. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim. Użytkownik może zapobiec korzystaniu z plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, ale w takim przypadku może nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeśli nie akceptują Państwo przechowywania i oceny tych danych z Państwa wizyty, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się ich przechowywaniu i wykorzystaniu za pomocą kliknięcia myszką. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zapisywany jest tzw. opt-out cookie, co oznacza, że Piwik nie gromadzi żadnych danych sesji. Uwaga: Jeśli usunie się pliki cookie, opt-out-cookie również zostanie usunięty i może zaistnieć konieczność jego ponownej aktywacji.

Szyfrowanie SSL

Ta strona używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak prośby wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Wskazówki bezpieczeństwa::

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe w taki sposób, aby były one niedostępne dla osób trzecich przy użyciu wszelkich dostępnych nam środków technicznych i organizacyjnych. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą.

 

2. Informacje ochrony danych osobowych dla partnerów handlowych

Szanowni Państwo,

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przekazać Państwu, jako partnerowi handlowemu lub zainteresowanemu naszymi produktami, przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz praw przysługujących Państwu na mocy podstawowych przepisów UE o ochronie danych osobowych. To, które dane są szczegółowo przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od pożądanych lub uzgodnionych usług. W związku z tym nie wszystkie części tych informacji będą miały zastosowanie do Państwa.

Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów, dostawców lub innych partnerów handlowych w ramach naszych relacji biznesowych. Ponadto, w zakresie niezbędnym dla naszych stosunków handlowych, przetwarzamy dane osobowe, które uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. spisy dłużników, księgi wieczyste, rejestry handlowe, prasa i internet) w sposób dopuszczalny lub które są nam przekazywane przez osoby trzecie (np. informacje kredytowe).

Istotnymi danymi osobowymi są:

 • numer danych głównych
 • imię
 • nazwisko
 • stanowisko/wydział
 • funkcja w przedsiębiorstwie
 • numer telefonu i faksu
 • adres e-mail

Ponadto mogą to być również dane dotyczące zamówienia (np. zlecenie płatnicze), dane dotyczące realizacji naszych zobowiązań umownych (np. dane dotyczące sprzedaży).  

Dla czego przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej? (cel przetwarzania)

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia UE w sprawie podstawowej ochrony danych osobowych (DS-GVO) i federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1b DS-GV)

Przetwarzanie danych odbywa się w celu dostarczenia i realizacji zleceń i prowizji w ramach realizacji naszych umów z naszymi klientami lub w celu przeprowadzenia działań przedumownych, które są realizowane w odpowiedzi na zapytania. Cele przetwarzania danych zależą przede wszystkim od konkretnego produktu i usługi i mogą obejmować m.in. analizy potrzeb, konsultacje, umowy kupna i usługi oraz wymogi regulacyjne.

W ramach równoważenia interesów (art. 6 ust. 1a DS-GVO)

W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane wykraczające poza faktyczne wykonanie umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub osób trzecich.

Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1a DS-GVO)

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. przekazywanie danych, ocena danych o transakcjach płatniczych w celach marketingowych, zdjęcia w ramach wydarzeń, wysyłka newslettera), zgodność z prawem tego przetwarzania jest udzielana na podstawie Państwa zgody. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Dotyczy to również cofnięcia złożonych nam deklaracji zgody przed wejściem w życie DS-GVO, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody wchodzi w życie tylko w przyszłości i nie wpływa na legalność przetwarzanych danych aż do cofnięcia zgody.

Na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1c DS-GVO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e DS-GVO). Jako firma podlegamy również różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom prawnym (np. prawu o praniu pieniędzy, przepisom podatkowym i wymogom regulacyjnym).). 

Kto dostaje moje dane?

W ramach firmy, te działy, które potrzebują Państwa danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych, będą miały do nich dostęp. Zatrudnieni przez nas usługodawcy i osoby trzecie mogą również otrzymywać dane w tym celu, o ile zachowają one w szczególności poufność i integralność.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom poza naszą firmą należy przede wszystkim zauważyć, że przekazujemy tylko niezbędne dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  

Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?  

Transfer danych do miejsc w krajach spoza Unii Europejskiej (tzw. krajach trzecich) odbywa się w zakresie, w jakim

 • jest to konieczne do wykonania pańskich rozkazów,
 • jest to wymagane przez prawo,
 • istnieje konieczność w ramach SPÄNEX GmbH.

Ponadto w poniższym przypadku przewiduje się przeniesienie do podmiotów w państwach trzecich:

Jeżeli jest to konieczne w indywidualnych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy usług informatycznych w kraju trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania informatycznego przedsiębiorstwa zgodnie z europejskim poziomem ochrony danych.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.

Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, będą one regularnie usuwane, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne do następujących celów:

 • Przestrzeganie zobowiązań handlowych i podatkowych.
 • Kodeks handlowy (HGB), kodeks podatkowy (AO), ustawa o praniu pieniędzy (GwG). Określone tam terminy przechowywania i dokumentacji wynoszą zazwyczaj od dwóch do dziesięciu lat.
 • Przechowywanie dowodów w ramach ustawowego przedawnienia. Zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym regularny okres przedawnienia wynosi 3 lata. 

Jakie prawa do ochrony danych osobowych posiadam?

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 DS-GVO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DS-GVO, prawo do unieważnienia zgodnie z art. 17 DS-GVO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DS-GVO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DS-GVO oraz prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 DS-GVO. Ograniczenia wynikające z §§ 34 i 35 BDSG-nowe dotyczą prawa do informacji i prawa do odstąpienia od umowy. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 DS-GVO w związku z § 19 BDSG).Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Dotyczy to również cofnięcia złożonych nam deklaracji zgody przed wejściem w życie DS-GVO, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Proszę zwrócić uwagę, że odwołanie stanie się skuteczne dopiero w przyszłości. Przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem nie jest przez to naruszone.  

Czy zobowiązuję się do przekazywania danych?

W ramach naszych stosunków handlowych, należy podać dane osobowe niezbędne do nawiązania, prowadzenia i zakończenia stosunków biznesowych oraz do wykonania związanych z nimi zobowiązań umownych lub które są wymagane przez prawo. Bez tych informacji z reguły nie będziemy w stanie zawrzeć, wykonać i rozwiązać umowy z Państwem. 

W jakim stopniu istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Z zasady nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego procesu decyzyjnego zgodnie z art. 22 DS-GVO do nawiązywania, wdrażania i rozwiązywania stosunków handlowych. Jeżeli zastosujemy te metody w indywidualnych przypadkach (np. w celu ulepszenia naszych produktów i usług), poinformujemy Państwa o tym oddzielnie oraz o prawach w tym zakresie, o ile jest to przewidziane przez prawo. 

Czy profilowanie ma miejsce?

Nie.  
 

Informacja o przysługującym Państwu prawie sprzeciwu zgodnie z art. 21 DS-GVO
Indywidualne prawo sprzeciwu związane z daną sprawą

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1e DS-GVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1f DS-GVO (przetwarzanie danych na podstawie ważenia interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 DS-GVO.

Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i uzasadnione powody przetwarzania danych, które przeważają nad jego interesami, prawami i wolnościami. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy konieczne jest rozpatrywanie wniosków, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

Zakładamy, że Państwa firma lub zainteresowani pracownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych - niezbyt wrażliwych - do celów określonych w niniejszym dokumencie, przy braku sprzecznych wiadomości.  

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych i odbiorca sprzeciwu

Sprzeciw może być zgłoszony bez formy z tematem "Sprzeciw" pod podaniem nazwy, adresu i przedsiębiorstwa i powinien być adresowany: 

SPÄNEX GmbH 
Luft-, Energie- und Umwelttechnik 
Datenschutzbeauftragte – Carolin Strautmann 
Otto-Brenner-Straße 6
D-37170 Uslar