Filtrowanierotes Quadrat

Dosępny wybór filtrów kompaktowych zaspokaja potrzeby instalacji o strumieniu objętości odsysanego powietrza poniżej 100.000 m³/h. Posiadający modułową konstrukcję system filtrujący z wbudowanymi wentylatorami wyróżnia się wysoką wydajnością na wyjątkowo małej przestrzeni. Wydajne energetycznie wentylatory dużej mocy w połczeniu z regulacją prędkości obrotowej zapewniają energooszczędną eksploatację. Kolejną zaletą jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Do zastosowań przemysłowych służą duże filtry o szeregowej lub kompaktowej konstrukcji z powierzchniami filtracji do 1.500 m². Medium filtrujące oraz system oczyszczania (wibracje, powietrze płuczące lub system Jet Pulse) różnią się w zależności od zadania, jakie mają spełniać. Tryb pracy również zostaje dostosowany do wymogów danego przypadku zastosowania, natomiast instalacja eksploatowana jest w sposób nieciągły lub ciągły.

Zalety:

  • system modułowy – optymalne dostosowanie w zależności od zapotzrebowania 
  • możliwość wbudowania wentylatora odciągowego
  • z i bez komory separacji wstępnej 
  • oczyszczanie z zastosowaniem wibracji, sprężonego powietrza oraz powietrza płuczącego 
  • technika pod- i nadciśnieniowa 
  • praca w trybie ciągłym i nieciągłym 
  • pył resztkowy w powietrzu powrotnym < 0,1 mg/m³
Filtr kompaktowy z lejem i zbiornikami
Filtr kompaktowy z lejem i zbiornikami
Filtr kompaktowy z pneumatycznym zasilaniem kontenera
Filtr kompaktowy z pneumatycznym zasilaniem kontenera
Filtr kompaktowy z prasą brykietującą
Filtr kompaktowy z prasą brykietującą
Filtr bateryjny z obudową ochronną
Filtr bateryjny z obudową ochronną
Filtr szeregowy z 2 wentylatorami odciągowymi w kabinie dźwiękoszczelnej
Filtr szeregowy z 2 wentylatorami odciągowymi w kabinie dźwiękoszczelnej
Filtr wielki i filtr kompaktowy taj jak silos z separatorem końcowym
Filtr wielki i filtr kompaktowy taj jak silos z separatorem końcowym
Filtr wielki i filtr kompaktowy
Filtr wielki i filtr kompaktowy
2 filtry kompaktowe z cyklonem jako separator końcowy
2 filtry kompaktowe z cyklonem jako separator końcowy

Przykład z praktyki

Das Thema, das uns heute und zukünftig intensiv beschäftigt, ist die Energieeinsparung bzw. die

Energieeffizienz vorhandener und neuer Anlagen.

więcej