Odzyskiwanie ciepła

Zastosowanie

Zastosowanie systemów odzysku ciepła w systemach powietrza nawiewanego jest skutecznym środkiem do obniżenia kosztów energii dla przedsiębiorstw w starych systemach lub do osiągnięcia najlepszych wartości w nowych systemach od samego początku, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe ceny energii.Poniższy przykład systemu nawiewu powietrza o objętościowym strumieniu powietrza wywiewanego i nawiewanego 10.000 m³/h ilustruje ten efekt:

Dane techniczne:

 • powietrze wywiewane, wydajność nawiewanego powietrza: 10.000 m³/h
 • gęstość powietrza: 1,2 kg/m³
 • specyficzne ciepło powietrza: 0,24 kcal/kg x grd
 • żądana temperatura powietrza nawiewanego: 20 °C
 • tiefste Außenlufttemperatur: - 15 °C
 • sprawność odzysku ciepła: 65 %
 • 860: współczynnik przeliczeniowy w kcal/h x kW

Wymagana moc cieplna bez odzysku ciepła
Q = 10.000 x 1,2 x 0,24 x (20 - (-15)) /860 = 117,2 kW

Wymagana moc cieplna z odzyskiem ciepła
Q = 10.000 x 1,2 x 0,24 x (20 - (- 15)) x (1 - 0,65) /860 = 41 kW

Oznacza to, że odzysk ciepła zmniejsza podłączone obciążenie rejestru grzewczego w urządzeniu nawiewowym do ok. 41 kW, ponieważ moc cieplna ok. 76 kW jest odzyskiwana z powietrza wywiewanego w punkcie obliczeniowym.

Roczne oszczędności energii cieplnej zależą od danych dotyczących klienta (lokalizacja, tryb pracy, okno temperatury powietrza nawiewanego itp.), tak więc wiarygodne zestawienie może być dokonane tylko w konkretnym przypadku.

Systemy

 • Płytowy wymiennik ciepła
  Płytowy wymiennik ciepła jest najczęściej stosowanym systemem w zakresie średniego przepływu, ponieważ w praktyce sprawdził się jako bardzo ekonomiczne rozwiązanie z następującymi dodatkowymi zaletami:
  - prosta konstrukcja
  - brak mieszania strumieni powietrza
  - proste rozwiązanie obejścia
  - wydajność odzysku ciepła do ok. 65

 • System pętli zamkniętej
  System zamkniętego obiegu jest stosowany w przypadku, gdy aplikacje wymagają oddzielnych urządzeń nawiewnych i wywiewnych.

  Wymienniki ciepła są instalowane w urządzeniach powietrza nawiewanego i wywiewanego i połączone ze sobą po stronie wody.
  W systemach zamkniętych można osiągnąć współczynniki odzysku ciepła do ok. 50 %.

 • Obrotowy wymiennik ciepła
  System ten jest wariantem rozwiązania dla stosunkowo dużych ilości powietrza, szczególnie gdy transfer wilgoci jest pożądany również w technologii procesowej.

  Kolejną zaletą jest fakt, że można osiągnąć współczynniki odzysku ciepła do ok. 75 %.

Planowanie i projektowanie

Dzięki odzyskiwaniu ciepła można z roku na rok zaoszczędzić duże ilości energii, a tym samym koszty energii. Rozwój tego potencjału wymaga kompetentnego doradztwa i indywidualnych rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań. Doświadczeni przedstawiciele handlowi SPÄNEX posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną, aby wspólnie z naszymi klientami opracować optymalną koncepcję techniczną instalacji po szczegółowej analizie potrzeb.

Systemy odzysku ciepła firmy SPÄNEX

Model z odzyskiem ciepła jednostki powietrza nawiewanego
Model z odzyskiem ciepła jednostki powietrza nawiewanego
Klimatyzator z płytowym wymiennikiem ciepła do odzysku ciepła
Klimatyzator z płytowym wymiennikiem ciepła do odzysku ciepła
Urządzenie nawiewne z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego - kompaktowy system filtrów
Urządzenie nawiewne z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego - kompaktowy system filtrów
Urządzenie nawiewne z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego - kompaktowy system filtrów
Urządzenie nawiewne z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego - kompaktowy system filtrów

Download