Odpylacz SMU

Kompaktowe, mocne i ciche

Odpylacze stosowane są do odpylania pyłu z jednej lub kilku maszyn obróbczych. Wydajność odpylania wynosi od 1.200 do 10.000 m³/h i dlatego są one podstawową alternatywą dla firm ciesielskich i stolarskich. Stanowią one jednak również idealne uzupełnienie istniejących centralnych systemów odciągowych, jeśli park maszynowy zostanie rozbudowany, a istniejący system filtrujący nie będzie miał rezerwowej pojemności.

Dzięki połączeniu odpylaczy można również wymienić stacjonarne systemy filtrów. Koncepcja ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy ze względu na lokalne warunki nie można zainstalować systemu filtracyjnego na zewnątrz budynku, a alternatywne rozwiązanie polegające na umieszczeniu systemu filtracyjnego w pomieszczeniu i wyposażeniu go w bezpłomieniowe odciążenie ciśnieniowe nie jest możliwe ze względów konstrukcyjnych. 2, 3 lub 4 odpylacze zainstalowane w warsztacie tworzą centrum odsysania, które zapewnia wydajność powietrza maksymalnie 20.000 m³/h, 30.000 m³/h lub 40.000 m³/h.

Zakres stosowania

Możliwe zastosowania są różnorodne. Również pod względem efektywności energetycznej rozwiązania zdecentralizowanego odpylania mogą być korzystniejsze w porównaniu z centralnym systemem odpylania z długimi rurociągami do systemu filtracyjnego dzięki zainstalowaniu systemu odpylania w pobliżu maszyny. Podczas planowania instalacji należy wziąć pod uwagę indywidualne aspekty i czynniki, aby wybrać optymalną konfigurację instalacji dla danego przypadku.

Za pomocą odpylaczy, które zostały przetestowane przez stowarzyszenie branżowe BGHM i uzyskały certyfikat testu DGUV (H3) oraz znak GS, można odciągać i zagęszczać wióry i pył z różnych materiałów, na przykład w połączeniu z brykieciarką:

 • drewno
 • tworzywo sztuczne 
 • papier
 • skóra 
 • tekstylia
 • guma
 • aluminium
 • mosiądz
 • dalsze metale. 

Wióry i pył muszą być suche, a wartość współczynnika KS musi wynosić ≤ 200 bar bar . m/s (klasa wybuchowości pyłu St1). Wartość KSt- jest parametrem techniczno-wybuchowym, który jest określany w ramach analiz pyłów.

Przykłady z praktyki - odpylacze kompaktowe

Odpylacz SPAENEX typ SMU 45 z prasą brykietującą typ SHB 40
Odpylacz SPAENEX typ SMU 45 z prasą brykietującą typ SHB 40
Odpylacz typu SMU 45 z 2 pojemnikami napełniającymi
Odpylacz typu SMU 45 z 2 pojemnikami napełniającymi
Odpylacz typu SMU 100 z przenośnikiem ślimakowym
Odpylacz typu SMU 100 z przenośnikiem ślimakowym
dpylacz typu SMU 70 z systemem transportowym
dpylacz typu SMU 70 z systemem transportowym
Odpylacz SMU 85 z prasą brykietującą typu SHB RS 55
Odpylacz SMU 85 z prasą brykietującą typu SHB RS 55
Odpylacz typu SMU 100 z pojemnikiem i zsypem
Odpylacz typu SMU 100 z pojemnikiem i zsypem
Odpylacz typu SMU 100 z big bagiem - napełnianie
Odpylacz typu SMU 100 z big bagiem - napełnianie
Odpylacz typu SMU 100 z brykieciarką i rębakiem
Odpylacz typu SMU 100 z brykieciarką i rębakiem
Odpylacz typu 85 z pojemnikami napełniającymi
Odpylacz typu 85 z pojemnikami napełniającymi
Odpylacz SPÄNEX typu bateria - wydajność powietrza 20.000 m³/h
Odpylacz SPÄNEX typu bateria - wydajność powietrza 20.000 m³/h
Odpylacz SPÄNEX typu bateria - wydajność powietrza 30.000 m³/h
Odpylacz SPÄNEX typu bateria - wydajność powietrza 30.000 m³/h
Odpylacz SPÄNEX typu bateria - wydajność powietrza 40.000 m³/h
Odpylacz SPÄNEX typu bateria - wydajność powietrza 40.000 m³/h

Download

Odpylacz SPÄNEX do 10.000 m³/h

Zakres zastosowania odpylaczy został rozszerzony na podstawie nowej normy europejskiej Fpr EN 16770. W przyszłości odpylacze o natężeniu przepływu ponad 6.000 m³/h do odpylania pyłów organicznych, klasa wybuchowości St 1, ze względu na swoją konstrukcję mogą być instalowane bezpośrednio w obszarze roboczym. Zalety systemów odciągowych opartych na odpylaczach przyniosą więc korzyści większemu gronu użytkowników:

 • Krótsze odległości rurociągów zmniejszają koszty inwestycyjne i operacyjne.
 • Nie są wymagane drogie systemy kanałów powietrza powrotnego.
 • Stuprocentowy odzysk ciepła jest uzyskiwany poprzez bezpośrednią recyrkulację powietrza.
 • W dużej mierze gotowa do eksploatacji dostawa zapewnia krótki czas montażu, a tym samym niskie koszty instalacji.

Odpylacze SPÄNEX przekonują wysoką wydajnością, najlepszą energooszczędnością, cichą pracą, kompaktowością i łatwością obsługi.

Cechy charakterystyczne

 • Wysoka zdolność zasysania 
 • Niskie zapotrzebowanie na energię
 • Cicha praca
 • Skuteczna technologia filtrowania i czyszczenia
 • Atrakcyjny design
 • Kompaktowe wymiary obudowy
 • Przetestowane zabezpieczenie
 • Kilka opcji utylizacji 

Odpylacze kompaktowe firmy SPÄNEX typu SMU

Odpylacz SMU 100 z prasą brykietującą
Odpylacz SMU 100 z prasą brykietującą
Odpylacz SMU 12 - 30 i SMU R 12 - 20
Odpylacz SMU 12 - 30 i SMU R 12 - 20
Odpylacz SMU 32 - 45
Odpylacz SMU 32 - 45
Odpylacz SMU 60 - 100 ze zbiornikami
Odpylacz SMU 60 - 100 ze zbiornikami
Odpylacz SMU 60 - 100 z prasą brykietującą
Odpylacz SMU 60 - 100 z prasą brykietującą

Warianty wyposażenia

 • automatyczne uruchamianie wentylatora
 • automatyczny suwak
 • obsługa za pomocą przetwornicy częstotliwości
 • monitorowanie poziomu napełnienia w pojemnikach
 • z prasą brykietującą lub zasilaniem pojemników lub zasilaniem silosów
 • z brykieciarką lub zewnętrznym pojemnikiem
 • automatyczny system gaśniczy z gaszeniem proszkowym
 • system ochrony przed zapłonem 

Zalety:

 • niewielki wymiar
 • niska wysokość całkowita
 • wysoka wydajność ssania
 • cicha, energooszczędna praca
 • automatyczne uruchamianie brykieciarki
 • kompletny system kontroli
 • przyjazność dla użytkownika
 • testowane zgodnie z GS-HO-07 (seria SMU)
Odpylacz SMU R 12 R 15 R 20 / 20 25 30 32
Ø króćca zasysającego w mm 125 140 160 180 200 200
Znamionowy strumień obiętości* w m³/h 880 1.110 1.450 1.830 2.260 2.260
Strumień objętości ** w m³/h 1.200 1.500 2.000 2.500 3.000 3.200
Podciśnienie* w Pa 2.400 2.100 2.400 / 2.700 2.500 2.400 2.700
Moc silnika w kW 2,2 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0
Maks. poziom ciśnienia akustycznego w dB (A) 65 65 65 65 65 67
Pojemność zbiorcza w l 1 x 165 1 x 165 1 x 165 1 x 165 1 x 165 2 x 165
Pojemność zbiorcza z prasą brykietującą           400
Wymiary dł. x szer. x wys. w mm 1320x750x1905 1320x750x1905 1670x750x1975 1860x750x1975 1860x750x1975 2420x900x1965
dł. x szer. x wys. z prasą brykietującą           2360x900x2400
Ciężar w kg 340 345 385 390 400 680
Ciężar z prasą brykietującą           1.295
Odpylacz SMU 45 60 70 85 100
Ø króćca zasysającego w mm 250 300 315 355 355
Znamionowy strumień obiętości* w m³/h 3.530 5.090 5.610 7.130 7130
Strumień objętości ** w m³/h 4.500 6.000 7.000 8.500 10.000
Podciśnienie* w Pa 2.700 2.500 2.800 2.700 3000
Moc silnika w kW 5,5 7,5 11,0 11,0 15,0
Maks. poziom ciśnienia akustycznego w dB (A) 67 69 70 70 72
Pojemność zbiorcza w l 2 x 165 3 x 165 3 x 165 3 x 165 3x165
Pojemność zbiorcza z prasą brykietującą 400 500 500 500 500
Wymiary dł. x szer. x wys. w mm 2540 x 900 x 1965 3080 x 900 x 1965 3220 x 900 x 1965 3570 x 900 x 1965 3570 x 900 x 1965
dł. x szer. x wys. z prasą brykietującą 2480 x 900 x 2400 3010 x 900 x 2400 3500 x 900 x 2400 3500 x 900 x 2400 3500 x 900 x 2400
Ciężar w kg 705 850 880 900 930
Ciężar z prasą brykietującą 1320 1.465 1.495 1.515 1545

* przy 20 m/s w króćcu zasysącym; ** zastosowanie standardowe przy 24 - 28 m/s w króćcu zasysącym; 

Urządzenia typu R z czyszczeniem wibracyjnym (moc silnika: 45 W)