Odpylacze

Kompaktowe, wydajne i ciche

Odpylacze są używane do odpylania pyłu z jednej lub kilku maszyn obróbczych. Wydajność odpylania z zakresu odpylaczy wynosi od 1.200 do 10.000 m3 /h i dlatego są preferowaną alternatywą dla stolarki i stolarki budowlanej. Stanowią one jednak również idealne uzupełnienie istniejących centralnych systemów odciągowych, jeśli park maszynowy zostanie rozbudowany, a istniejący system filtrujący nie posiada rezerwy mocy.

Zakres stosowania

Możliwość użycia jest rozmaita. Odnośnie wydajności energii w porównaniu do centralnej instalacji odpylającej z długimi odcinkami rurociągów do filtra rozwiązania decentralne są bardzo korzystne z powodu instalacji odpylacza blisko maszyn. W ramach planowania instalacji pojedyncze aspekty i faktory muszą zostać rozważone, aby końcowo została wybrana optymalna konfiguracja urządzenia, dopasowana do poszczególnego przypadku.

Odpylacze, które zostały poddanne kontroli przez branżowy zakład ubezpieczeń BGHM oraz otrzymały certyfikat kontroli DGUV (H3) oraz znak jakońci GS, odpylają materiał wiórowy i pył powstający z rozmaitych materiałów a w kombinacji z prasą brykietującą materiał może zostać zagęszczany:

 • drewno
 • tworzywo sztuczne
 • papier 
 • skóra
 • materiał tekstylny 
 • guma 
 • aluminium
 • mosiądz
 • inne metale. 

Wióry i pył muszą być suche a wartość-KSt wynosić ≤ 200 bar bar . m/s (klasa wybuchowości pyłu St1). Wartość KSt przedstawia parametr, ustalony w ramach analizy pyłowej. 

Przykłady z praktyki

Odpylacz typu SMU 45 z prasą brykietującą typ SHB 40
Odpylacz typu SMU 45 z prasą brykietującą typ SHB 40
Odpylacz typu SMU 45 z 2 zbiornikami
Odpylacz typu SMU 45 z 2 zbiornikami
Odpylacz typu SMU 100 ze ślimakiem
Odpylacz typu SMU 100 ze ślimakiem
Odpylacz typu SMU 70 z urządzeniem transportowym
Odpylacz typu SMU 70 z urządzeniem transportowym
Odpylacz typu SMU 100 ze zbiornikiem i kontenerem
Odpylacz typu SMU 100 ze zbiornikiem i kontenerem
Odpylacz typu SMU 85 z prasą brykietującą typu SHB RS 55
Odpylacz typu SMU 85 z prasą brykietującą typu SHB RS 55
Odpylacz typu SMU 100 ze zbiornikiem i szybikiem
Odpylacz typu SMU 100 ze zbiornikiem i szybikiem
Odpylacz typu SMU 100 z opróżnianiem typu Big Bag
Odpylacz typu SMU 100 z opróżnianiem typu Big Bag
Odpylacz typu SMU 100 z prasą brykietującą i rozdrabniaczem
Odpylacz typu SMU 100 z prasą brykietującą i rozdrabniaczem
Odpylacz typu SMU 85 ze zbiornikami
Odpylacz typu SMU 85 ze zbiornikami

Download

Odpylacze firmy SPÄNEX - do 10.000 m³/h

Zakres odpylaczy został poszerzony na podstawie nowej Normy Europejskiej Fpr EN 16770. Dzięki wprowadzonej innowacji w przyszłości możliwe będzie stosowanie odpylaczy o strumieniu objętości ponad 6.000 m³/h bezpośredniu w pomieszczeniu roboczym do odpylania - dzięki specjalnej konstrukcji - pyłów organicznych o klasie wybuchowości pyłu St 1. Z zalet instalacji odciągowych na bazie odpylaczy będzie mógł tym samym skorzystać większy krąg użytkowników::

 • redukcja kosztów na etapie inwestycji i ekspolatacji dzięki krótszym trasom przewodów rurowych, 
 • kosztowne systemy kanałów powietrza powrotnego nie są konieczne,
 • osiągnięcie odzysku ciepła na poziomie 100 % dzięki bezpośredniemu odprowadzeniu powietrza,
 •  krótki czas montażu i związane z tym nikskie koszty montażu dzięki dostawie w stanie możliwie maksymalnie przygotowanym do eksploatacji.

Odpylacze firmy SPÄNEX cechuje ciągu większa wydajność, lepsza wydajność energetyczna, cichsza praca i prostsza obsługa.

Charakterystyczne cechy

 • wysokie zasysanie
 • niskie zapotrzebowanie energii 
 • cicha eksploatacja 
 • efektywna technologia w zakresie filtracji i oczyszczania 
 • nowoczesny design
 • zwarte wymiary obudowy 
 • sprawdzone i potwierdzone bezpieczeństwo 
 • wiele możliwości utylizacji 

Wariant

Odpylacze zostają dostarczane w znacznym stopniu w stanie gotowym do użytku i niemal wyłącznie ruchomym. To umożliwia bardzo łatwą ustawę i użycie w pomieszczeniu roboczym. Standardowo odpylacze dostarczane są włącznie z zbiornikami (1 do 3 sztuk) z zintegrowanymi workami z tworzywa sztucznego. Dalszym częstym wariantem jest odpylacz duży (ab SMU 32) kombinowany z prasą brykietującą. Forma budowlana prasy brykietujące typu SHB 40 / 55 i SHB RS 55/70 została specjalnie dopasowana do użytku w połączeniu z odpylaczami. Maszyny tego typu umieszczane są bezpośrednio ekonomicznie poniżej zbiornika. 

Do zastosowań z dużą ilością wiórów są do dyspozycji dalsze warianty odpylaczy ze zbiornikami i wbudowaną śluzą. Odzielony materiał w ziorniku zostaje przekazany poprzez wygarniacz i śluzę celkową do ślimaka lub pneumatycznej instalacji transportowej a następująco transportowane dalej do kontenera lub silosa, znajdującego się na zewnątrz. 

Odpylacze kompaktowe firmy SPÄNEX typu SMU

Odpylacz SMU 12 - 30 i SMU R 12 - 20
Odpylacz SMU 12 - 30 i SMU R 12 - 20
Odpylacz SMU 32 - 45
Odpylacz SMU 32 - 45
Odpylacz SMU 60 - 100 ze zbiornikami
Odpylacz SMU 60 - 100 ze zbiornikami
Odpylacz SMU 60 - 100 z prasą brykietującą
Odpylacz SMU 60 - 100 z prasą brykietującą

Warianty wyposażenia

 • automatyczny rozruch wentylatora 
 • automatyczne sterowanie suwaka
 • eksploatacja falownikiem 
 • kontrola stanu załadowczego w zbiornikach z zasypem prasy brykietującej, kontenera lub silosa 
 • z prasą brykietującą lub zewnętrznie umieszczony kontener 
 • gaśnica proszkowa 
 • ochrona zapłonu 

Zalety:

 • mała powierzchnia instalacji
 • niska wysokości montażowa
 • wysoka wydajność zasysania
 • cicha, energooszczędna eksploatacja
 • automatyczny rozruch prasy brykietującej
 • kompletny system sterowania
 • obsługa przyjazna dla użytkownika
 • atest zgodny z wymogami GS-HO-07
Odpylacz SMU R 12 R 15 R 20 / 20 25 30 32
Ø króćca zasysającego w mm 125 140 160 180 200 200
Znamionowy strumień obiętości* w m³/h 880 1.110 1.450 1.830 2.260 2.260
Strumień objętości ** w m³/h 1.200 1.500 2.000 2.500 3.000 3.200
Podciśnienie* w Pa 2.400 2.100 2.400 2.500 2.400 2.700
Moc silnika w kW 2,2 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0
Maks. poziom ciśnienia akustycznego w dB (A) 65 65 65 65 65 67
Pojemność zbiorcza w l 1 x 165 1 x 165 1 x 165 1 x 165 1 x 165 2 x 165
Pojemność zbiorcza z prasą brykietującą           400
Wymiary dł. x szer. x wys. w mm 1320x750x1905 1320x750x1905 1670x750x1975 1860x750x1975 1860x750x1975 2420x900x1965
dł. x szer. x wys. z prasą brykietującą           2360x900x2400
Ciężar w kg 340 345 385 390 400 680
Ciężar z prasą brykietującą           1.295
Odpylacz SMU 45 60 70 85 100
Ø króćca zasysającego w mm 250 300 315 355 355
Znamionowy strumień obiętości* w m³/h 3.530 5.090 5.610 7.130 7130
Strumień objętości ** w m³/h 4.500 6.000 7.000 8.500 10.000
Podciśnienie* w Pa 2.700 2.500 2.800 2.700 3000
Moc silnika w kW 5,5 7,5 11,0 11,0 15,0
Maks. poziom ciśnienia akustycznego w dB (A) 67 69 70 70 72
Pojemność zbiorcza w l 2 x 165 3 x 165 3 x 165 3 x 165 3x165
Pojemność zbiorcza z prasą brykietującą 400 500 500 500 500
Wymiary dł. x szer. x wys. w mm 2540 x 900 x 1965 3080 x 900 x 1965 3220 x 900 x 1965 3570 x 900 x 1965 3570 x 900 x 1965
dł. x szer. x wys. z prasą brykietującą 2480 x 900 x 2400 3010 x 900 x 2400 3500 x 900 x 2400 3500 x 900 x 2400 3500 x 900 x 2400
Ciężar w kg 705 850 880 900 930
Ciężar z prasą brykietującą 1320 1.465 1.495 1.515 1545

* przy 20 m/s w króćcu zasysącym; ** zastosowanie standardowe przy 24 - 28 m/s w króćcu zasysącym; 

Urządzenia typu R z czyszczeniem wibracyjnym (moc silnika: 45 W)

up