Filtry kompaktowe

Wydajność do 50.000 m³/h

Wiele wymagań z różnych branż (drewno, tworzywa sztuczne, papier, aluminium, itp.) mieści się w zakresie wydajności poniżej 50.000 m³/h. SPÄNEX spełnia różnorodne wymagania klientów w tym segmencie wydajnościowym dzięki modułowemu systemowi filtracyjnemu, który umożliwia naszemu serwisowi terenowemu projektowanie nowoczesnych, energooszczędnych systemów odciągowych w taki sposób, aby były one optymalnie dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Różnorodność

Modułowy system kompaktowych filtrów oparty jest na kilku rodzajach powierzchniowych, które w połączeniu z różnymi wielkościami worków filtracyjnych (średnica i długość zmienna) umożliwiają optymalne dopasowanie do specyficznych warunków klienta.

Kompaktowość, warianty

Wentylator promieniowy (system podciśnieniowy) zainstalowany seryjnie w komorze wentylatora sprawia, że wieża filtracyjna stanowi kompletne centrum odciągowe, które oferuje najwyższą wydajność przy najmniejszym zapotrzebowaniu na miejsce. W zależności od warunków pracy instalowany jest jeden lub więcej wentylatorów. Jeśli wymagają tego zastosowania, wentylatory wyciągowe mogą być instalowane również poza jednostkami filtrującymi, albo za (układ podciśnienia) lub z przodu (układ nadciśnienia).

Przykłady z praktyki

Kompaktowy filtr z pneumatycznym systemem transportu
Kompaktowy filtr z pneumatycznym systemem transportu
Kompaktowy filtr z brykieciarką
Kompaktowy filtr z brykieciarką
Filtr kompaktowy z mostkiem rurowym
Filtr kompaktowy z mostkiem rurowym
z pneumatycznym systemem transportu
z pneumatycznym systemem transportu
Kompaktowy filtr z wentylatorem wyciągowym po stronie surowego powietrza
Kompaktowy filtr z wentylatorem wyciągowym po stronie surowego powietrza
Kompaktowy filtr z 2 separatorami materiału i prasami belującymi
Kompaktowy filtr z 2 separatorami materiału i prasami belującymi
Kompaktowy filtr z separatorem materiałów i jednostką powietrza nawiewanego
Kompaktowy filtr z separatorem materiałów i jednostką powietrza nawiewanego
Kompaktowy filtr z jednostką nawiewną
Kompaktowy filtr z jednostką nawiewną

Download

Wariant

Modułowa budowa

Jednostki filtrujące składają się zazwyczaj z czterech modułów:

 • dźwiękochłonna komora wentylatora z wbudowanym wentylatorem promieniowymder
 • komórka filtracyjna z workami filtracyjnymi i urządzeniem czyszczącym
 • pojemnik lub lej zasypowy na pobór i transfer materiału, oraz
 • jednostka do usuwania odpadów.

Bezpieczna konstrukcja, optymalny stosunek jakości do ceny

Poszczególne moduły stanowią samonośną konstrukcję i są produkowane z ocynkowanej blachy stalowej. Kantowane podpory narożne i profile z blachy stalowej łączone są ze sobą śrubami i w ten sposób powstają odporne na uderzenia ciśnienia obudowy o gładkich ścianach wewnętrznych, które zapewniają wymaganą stabilność w przypadku dużych obciążeń wiatrem i śniegiem. Obudowy filtrów spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EW 90, dzięki czemu filtry kompaktowe mogą być ustawiane w bliskości budynków. Różne elementy obudowy produkowane są w dużych ilościach, co przynosi korzyści w postaci redukcji kosztów, gwarantując optymalny stosunek jakości do ceny.

Wydajne energetycznie wentylatory dużej mocy

W komorze wentylatora instalowany jest bezpośrednio napędzany wentylator promieniowy o współczynniku sprawności powyżej 80 %, dzięki czemu zapotrzebowanie mocy zostaje zminimalizowane już na samym początku. W połączeniu z seryjnie stosowanymi silnikami napędowymi o klasie wydajności IE 3 (opcjonalnie IE 4) uzyskiwany jest wyjątkowo wysoki stopień wydajności.

Wysoka wydajność zasysania

W celu zmniejszenia oporów wewnętrznych zoptymalizowano przepływ przez kompaktowe urządzenia filtrujące, zapewniając wysokie ciśnienie zewnętrzne, które jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na ciśnienie podłączonych maszyn i systemu rurociągowego. Z tego samego powodu przewody rurowe podłączane są do urządzenia filtrującego za pośrednictwem gwarantujących korzystniejsze warunki przepływu kanałów dopływowych.

Cicha eksploatacja

Komora wentylatora jest standardowo wyłożona wygłuszającymi matami akustycznymi, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie niskiego poziomu emisji hałasu mimo wysokich mocy. Dodatkowe zewnętrzne tłumiki hałasu zwykle nie są konieczne.

Efektywna technika filtracji i oczyszczania

Wysoki stopień filtracji stosowanego, sprawdzonego materiału filtracyjnego gwarantuje resztkową zawartość pyłu w powietrzu powrotnym na poziomie <  0,1  mg/m³. W zależności od przeznaczenia ustala się również jakość i wyposażenie materiału filtracyjnego. To samo dotyczy metody czyszczenia, przy czym możliwy jest wybór między wibracjami mechanicznymi a czyszczeniem przy użyciu sprężonego powietrza (system Jet Pulse). Obie metody zapewniają efektywne, a jednocześnie nieinwazyjne czyszczenie węży filtrujących, które wpływa na wydłużenie okresu trwałości.

Rodzaj eksploatacji

Kompaktowe systemy filtrujące mogą być eksploatowane w sposób ciągły (czyszczenie po określonym czasie pracy) lub w połączeniu z czyszczeniem sprężonym powietrzem (system impulsowy), przy czym czyszczenie odbywa się w zależności od czasu lub różnicy ciśnień.

Wiele możliwości utylizacji

Odseparowane wióry i pyły, które zostały zgromadzone w zbiorniku lub leju, mogą zostać przekazane do wyłożonych plastikowymi workami pojemników na odpady lub za pośrednictwem dozowników celkowych do worka typu Big-Bag, przenośnika transportowego lub pneumatycznego przenośnika transportowego. W wielu przypadkach poniżej zbiornika buforowego znajduje się prasa do brykietu, której wydajność dostosowana jest do ilości wytwarzanych odpadów wiórowych.

Inteligentna i energooszczędna technika sterowania

Dzięki technice sterowania zapewniona jest maksymalna oszczędność energii i wysoki komfort obsługi. Elementy, które o tym decydują, to:

 • regulacja prędkości obrotowej wentylatora odciągowego za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości w celu ciągłego dostosowania wydajności odsysania do zapotrzebowania,
 • zoptymalizowana eksploatacja przenośnika transportowego przy wykorzystaniu działania buforowego materiału w zbiorniku,
 • automatyczne uruchamianie prasy do brykietu w zależności od ilości wytwarzanego materiału.

Montaż wstępny w zakładzie produkcyjnym

Poszczególne moduły urządzenia filtrującego mogą zostać w całości wstępnie zmontowane w zakładzie produkcyjnym, dzięki czemu na miejscu instalacji muszą zostać jedynie złożone w całość przy użyciu dźwigu i połączone śrubami. Skraca to czas montażu.

Filtry kompaktowe firmy SPÄNEX

Kompaktowy filtr z trzema pojemnikami napełniającymi
Kompaktowy filtr z trzema pojemnikami napełniającymi
Kompaktowy filtr z wypełnieniem BIG-BAG
Kompaktowy filtr z wypełnieniem BIG-BAG
Kompaktowy filtr z pneumatycznym systemem transportu do silosu
Kompaktowy filtr z pneumatycznym systemem transportu do silosu
Kompaktowy filtr z pneumatycznym systemem transportu do pojemnika
Kompaktowy filtr z pneumatycznym systemem transportu do pojemnika
Kompaktowy filtr z brykieciarką pod spodem
Kompaktowy filtr z brykieciarką pod spodem

Warianty wyposażenia

 • montaż wielu wentylatorów
 • automatyczny rozruch wentylatora
 • automatyczne sterowanie zasuwy
 • eksploatacja za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości
 • kontrola poziomu w zbiornikach
 • podest konserwacyjny z drabiną zintegrowana
 • komora separacji wstępnej
 • zewnętrzna ochrona akustyczna i cieplna

Zalety:

 • kompaktowa budowa, mała powierzchnia
 • instalacyjna optymalne dostosowanie do przypadku zastosowania
 • wysoka wydajność zasysania
 • energooszczędna i cicha praca
 • inteligentna technika sterowania
 • wiele wariantów utylizacji
 • montaż wstępny w zakładzie produkcyjnym
 • krótki czas montażu na budowie