Obniżenie kosztów energii elektrycznej dzięki nowemu systemowi odciągowemu

Firma Jörg Schimkat z Poczdamu dokonała celowej inwestycji w nową instalację odciągową z brykieciarką w celu znacznego obniżenia zużycia energii, a tym samym kosztów energii elektrycznej.

Stolarnia Schimkat w Poczdamie-Babelsbergu jest znaną firmą w regionie. Klienci obsługiwani są przez 4 czeladników, z licznymi zleceniami związanymi z ochroną zabytków.

Pracują oni również dla kościoła i innych instytucji publicznych. 

W 2017 roku mistrz stolarski otrzymał propozycję inwestycji w nowy system wydobywczy podczas spotkania informacyjnego Poczdamskiej Izby Handlowej na temat "Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa". Wypowiedzi pana Schimkata na ten temat miały na niego wpływ, a więc pomysł odnowienia systemu wydobywczego dojrzał. 

W starym zakładzie 8 maszyn do obróbki drewna zostało odciągniętych przez 3 odpylacze, które wytworzyły objętość powietrza ok. 5.600 m³/h. Wymagana moc silnika wynosiła 9,3 kW. 

Odpowiedzialny przedstawiciel handlowy firmy SPÄNEX, pan Kalina, omówił szczegóły projektu z panem Schimkatem i zaoferował odpylacz kompaktowy SPÄNEX typu SMU 60, który osiąga wydajność odpylania 6.000 m³/h. Wbudowany wentylator wyciągowy ma podłączone obciążenie 7,5 kW.

Porównanie danych silnika pomiędzy nowym i starym systemem już teraz powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na moc o 1,8 kW. System regulacji prędkości ma jednak decydujący wpływ na efektywność energetyczną systemu, a tym samym na potencjał oszczędności kosztów energii elektrycznej. Za jego pomocą można nie tylko ustawić maksymalny przepływ objętościowy odciągu, ale także, w zależności od eksploatowanych maszyn, zapewnić tylko taką wydajność odciągu, jaka jest wymagana. Doświadczenie pokazało, że ta oparta na zapotrzebowaniu eksploatacja w połączeniu z wysoką sprawnością wentylatora wyciągowego daje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej do 40%.

  Oprócz oszczędności energii elektrycznej, istnieją inne zalety regulacji prędkości obrotowej, które również są godne uwagi:

  • cicha praca ze względu na średnio mniejszą prędkość obrotową wentylatora,
  • łagodny rozruch wentylatora wyciągowego bez szczytów prądowych,
  • zapewnienie wydajności ekstrakcji niezależnej od stopnia zanieczyszczenia elementów filtracyjnych.

  Kolejną ważną innowacją w porównaniu ze starą instalacją była prasa brykietująca. Ideą pana Schimkata było brykietowanie wiórów i spalanie brykietów w istniejącym kotle. Zalety były oczywiste dla pana Schimkata:

  • wióry mogą być wykorzystane jako paliwo i
  • przygotowanie drwna do spalania w kotle nie jest już konieczne..

  Prasa brykietująca znajduje się bezpośrednio pod odpylaczem, dzięki czemu uzyskuje się całkowicie zwartą jednostkę, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej przestrzeni. Prasa brykietująca o mocy 4,5 kW wytwarza, w zależności od materiału, brykiety o masie 50 - 70 kg na godzinę.

  A najlepsze jest ostatnie. Pan Schimkat został nieodpłatnie poinformowany przez Poczdamską Izbę Rzemieślniczą o możliwości przekazania zakładu. Wspólnie przeanalizowano możliwości i przygotowano wniosek o dofinansowanie. Wszystkie środki, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej zakładów, kwalifikują się do finansowania w ramach państwowego programu "RENplus".

  Ponieważ projekt pana Schimkata ma wielokrotny wpływ na oszczędność energii i ochronę środowiska, ponieważ zużycie energii elektrycznej jest mniejsze, a wióry są wykorzystywane jako paliwo, kwalifikowalność do pomocy była szczególnie wysoka. Pozytywna decyzja w sprawie wniosku ze znacznym udziałem dotacji przyszła szybko, dzięki czemu pan Schimkat mógł udzielić zamówienia na nową instalację odciągową z brykieciarką.

  Jego rekomendacje: Wszystkim kolegom, którzy planują taki projekt, radzi skorzystać z bezpłatnego doradztwa i wsparcia izb handlowych w zakresie możliwości dofinansowania również w innych krajach związkowych. Dla niego inwestycja zwróciła się w całości, tym bardziej, że zgodnie z prognozą konsultanta energetycznego może on oczekiwać rocznych oszczędności w kosztach energii elektrycznej w wysokości ok. 2.000,00 euro, a brykiety są doskonałym paliwem.

  Dalsze artykuły prasowe